Dopisywanie do spisu wyborców żołnierzy

W związku z zarządzonymi na dzień 09 października 2011 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową, pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkiwania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, są dopisywani na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę.

         Wnioski o dopisanie do spisu należy składać w dniach między 19 a 26 września 2011 roku, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 730 do 1530 w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Adama Mickiewicza 1 pokój 18 (parter).

         Informację można uzyskać telefonicznie pod nr 87 566-38-43 lub 87 562-80-19. 

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-09-16

Data modyfikacji: 2011-09-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-09-16