Zarządzenie nr 252/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 252/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

 

z dnia 19 września 2011 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

 

                   Na podstawie  art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 i Nr 171, poz. 1016) zarządzam, co następuje:

 

 

 § 1

 Powołuję obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  19 września 2011 r.

 

 

                        PREZYDENT              

 

/-/ Czesław Renkiewicz       

 

 

Zał. do zarządzenia nr 252/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

 

z dnia 19  września 2011 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Przedszkole Nr 1
ul. M. Buczka 41

 Skład komisji:

 1. Anna Krzyżewska, zam. Suwałki,

2. Andrzej Konopko, zam. Suwałki,

3. Małgorzata Kułakowska, zam. Suwałki,

4. Jarosław Wnuk, zam. Suwałki,

5. Paulina Staszkiewicz, zam. Suwałki,

6. Małgorzata Putra, zam. Suwałki,

7. Janina Grzanecka, zam. Suwałki,

8. Kinga Kundzicz, zam. Suwałki,

9. Karolina Emilia Pawłowska, zam. Bród Stary.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Wojska Polskiego 13

Skład komisji:

1. Jan Bierdziewski, zam. Suwałki,

2. Urszula Walendzewicz, zam. Suwałki,

3. Grażyna Czokajło-Gruszka, zam. Suwałki,

4. Karol Kruszko, zam. Suwałki,

5. Dorota Żynda, zam. Suwałki,

6. Hanna Dorota Jarmoc, zam. Suwałki,

7. Monika Zawada, zam. Suwałki,

8. Robert Kibitlewski, zam. Suwałki,

9. Anna Bagan, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Klub Jednostki Wojskowej 1747
ul. Wojska Polskiego 40

Skład komisji:

1. Ewelina Skowina, zam. Suwałki,

2. Andrzej Walendzewicz, zam. Suwałki,

3. Ewa Kasjanowicz, zam. Suwałki,

4. Celina Konopska, zam. Suwałki,

5. Janusz Witold Skowroński, zam. Suwałki,

6. Robert Zalewski, zam. Suwałki,

7. Lidia Żyniewicz, zam. Suwałki,

8. Damian Dwojakowski, zam. Suwałki,

9. Lucyna Korejwo, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mickiewicza 15

Skład komisji:

1. Marta Orłowska, zam. Suwałki,

2. Lech Dąbkowski, zam. Suwałki,

3. Grzegorz Stefanowicz, zam. Suwałki,

4. Paweł Kojak, zam. Suwałki,

5. Anna Emilia Naumowicz, zam. Suwałki,

6. Marcin Arciszewski, zam. Suwałki,

7. Małgorzata Rejmontowicz, zam. Suwałki,

8. Tadeusz Chodkiewicz, zam. Suwałki,

9. Anna Nowosadko, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamedulska 3

Skład komisji:

1. Elżbieta Baranowska, zam. Suwałki,

2. Kamila Małecka, zam. Suwałki,

3. Robert Sieńko, zam. Suwałki,

4. Stanisław Ferenc, zam. Suwałki,

5. Dorota Wysocka, zam. Suwałki,

6. Bożena Świerzbin, zam. Suwałki,

7. Maria Kazimiera Rogucka, zam. Suwałki,

8. Agnieszka Zawada, zam. Suwałki,

9. Danuta Podziewska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej

ul. E. Plater 33 „A”

Skład komisji:

1. Aneta Ewa Baluta-Gulan, zam. Suwałki,

2. Jacek Pawełek, zam. Suwałki,

3. Anna Wierzbicka, zam. Suwałki,

4. Regina Zofia Żukowska, zam. Suwałki,

5. Stanisława Szulc, zam. Suwałki,

6. Tadeusz Kozłowski, zam. Suwałki,

7. Sławomir Żynda, zam. Suwałki,

8. Czesław Augustynowicz, zam. Suwałki,

9. Justyna Lisiewicz, zam. Suwałki.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
Zespół Szkół Nr 8
ul Kościuszki 126

Skład komisji:

1. Katarzyna Anna Sagadyn, zam. Suwałki,

2. Magdalena Małecka, zam. Suwałki,

3. Anna Wikarska, zam. Suwałki,

4. Małgorzata Grzędzińska, zam. Suwałki,

5. Inga Kowalewska, zam. Suwałki,

6. Katarzyna Dąbrowska, zam. Suwałki,

7. Urszula Pietkiewicz, zam. Suwałki,

8. Agnieszka Walendzewicz, zam. Suwałki,

9. Stanisław Szczecina, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8
Przedszkole Nr 2
ul. Waryńskiego 29

Skład komisji:

1. Marian Kazimierz Chmielewski, zam. Suwałki,

2. Dariusz Rutkowski, zam. Suwałki,

3. Iwona Dziemiach, zam. Suwałki,

4. Joanna Pojawa, zam. Suwałki,

5. Urszula Walendzewicz, zam. Suwałki,

6. Danuta Borowska, zam. Suwałki,

7. Marta Żybura, zam. Suwałki,

8. Sławomir Lebiedzki, zam. Suwałki,

9. Joanna Tokaj, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Noniewicza 49

Skład komisji:

1. Alfreda Ogieł, zam. Suwałki,

2. Anna Korsak, zam. Suwałki,

3. Czesława Czyżyk, zam. Suwałki,

4. Iwona Wasilewska, zam. Suwałki,

5. Monika Górska, zam. Suwałki,

6. Janina Tkaczyk, zam. Suwałki,

7. Mariusz Szmidt, zam. Suwałki,

8. Dominik Kundzicz, zam. Suwałki,

9. Grażyna Konikowska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Noniewicza 10

Skład komisji:

1. Monika Kudela, zam. Suwałki,

2. Andrzej Kozłowski, zam. Suwałki,

3. Agnieszka Zambrzycka, zam. Suwałki,

4. Jolanta Faszcza, zam. Suwałki,

5. Emilia Kibitlewska, zam. Suwałki,

6. Dorota Kamińska, zam. Suwałki,

7. Alina Rusanowska, zam. Suwałki,

8. Wiesława Jedynasty, zam. Suwałki,

9. Robert Namiotko, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki
ul. Noniewicza 71

Skład komisji:

1. Jolanta Łaskowska, zam. Suwałki,

2. Agnieszka Anna Stefanowicz, zam. Suwałki,

3. Kacper Dzietczyk, zam. Suwałki,

4. Bożena Górska, zam. Suwałki,

5. Halina Kubaszewska, zam. Suwałki,

6. Alicja Motulewicz, zam. Suwałki,

7. Barbara Koniecko, zam. Suwałki,

8. Zofia Stanisława Tabor-Chludzińska, zam. Suwałki,

9. Karol Kisłowski, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12
Naczelna Organizacja Techniczna
ul. 1 Maja 15

Skład komisji:

1. Franciszka Giziewicz, zam. Suwałki,

2. Dariusz Kozłowski, zam. Suwałki,

3. Zdzisław Wasilewski, zam. Suwałki,

4. Jan Warakomski, zam. Suwałki,

5. Tomasz Brzozowski, zam. Suwałki,

6. Minh Gutzeit, zam. Suwałki,

7. Danuta Murawska, zam. Suwałki,

8. Honorata Kundzicz, zam. Suwałki,

9. Irena Zdanio, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13
Zespół Szkół Technicznych

ul. Sejneńska 33

Skład komisji:

1. Róża Sałanowska, zam. Suwałki,

2. Marzena Kiler, zam. Suwałki,

3. Roman Bajko, zam. Suwałki,

4. Jadwiga Bożewicz, zam. Suwałki,

5. Marta Gilant, zam. Suwałki,

6. Paula Aneszko, zam. Suwałki,

7. Marta Olszewska, zam. Suwałki,

8. Dorota Drejer, zam. Suwałki,

9. Teresa Orzoł, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14
Zespół Szkół Nr 1

ul. Noniewicza 83

Skład komisji:

1. Pamela Mariola Giziewicz, zam. Suwałki,

2. Marta Kłoczko, zam. Suwałki,

3. Elżbieta Sikorska, zam. Suwałki,

4. Katarzyna Szikorowska, zam. Suwałki,

5. Jerzy Krzywicki, zam. Suwałki,

6. Anna Myszkiewicz, zam. Suwałki,

7. Sylwia Biłda, zam. Suwałki,

8. Brygida Zimna, zam. Suwałki,

9. Tomasz Witkowski, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Korczaka 2 „A”

Skład komisji:

1. Jadwiga Dzietczyk, zam. Suwałki,

2. Iwona Bednarowicz, zam. Suwałki,

3. Marek Jan Sikorski, zam. Suwałki,

4. Karol Żukowski, zam. Suwałki,

5. Sylwia Zabłocka-Wysocka, zam. Suwałki,

6. Bożena Piasecka, zam. Suwałki,

7. Marta Syryca-Wilk, zam. Suwałki,

8. Tadeusz Chludziński, zam. Suwałki,

9. Teresa Wilk, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16
Przedszkole Nr 3

ul. Korczaka 4 A

Skład komisji:

1. Monika Nierodzik, zam. Suwałki,

2. Jan Wasilewski, zam. Suwałki,

3. Józef Grzeszkiewicz, zam. Suwałki,

4. Wojciech Chmielewski, zam. Suwałki,

5. Małgorzata Walnicka, zam. Suwałki,

6. Cecylia Biel, zam. Suwałki,

7. Eliza Zuzanna Kupich, zam. Suwałki,

8. Emilia Statkiewicz, zam. Suwałki,

9. Krystyna Buraczewska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17
Fabryka Mebli „FORTE” Sp. z o.o.
ul. Północna 30

Skład komisji:

1. Wanda Lenczewska, zam. Suwałki,

2. Grzegorz Jurewicz, zam. Suwałki,

3. Agnieszka Końka, zam. Suwałki,

4. Hanna Zofia Ferenc, zam. Suwałki,

5. Teresa Szikorowska, zam. Suwałki,

6. Zofia Alicja Naumowicz, zam. Suwałki,

7. Anna Biziuk, zam. Suwałki,

8. Paweł Oberszt, zam. Suwałki,

9. Jadwiga Adamczewska, zam. Suwałki.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18
Filia Biblioteki Publicznej
ul. Klonowa 41

Skład komisji:

1. Krystyna Bierdziewska, zam. Suwałki,

2. Bogusława Halina Mieczkowska, zam. Suwałki,

3. Magdalena Korlak, zam. Suwałki,

4. Aleksandra Beata Życzkowska, zam. Suwałki,

5. Paweł Bielecki, zam. Suwałki,

6. Janina Sawicka, zam. Suwałki,

7. Piotr Dawid Puchlik, zam. Suwałki,

8. Ewa Wasilewska, zam. Suwałki,

9. Dorota Sawicka, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Nowomiejska 10

Skład komisji:

1. Izabela Krystyna Miszkiel, zam. Suwałki,

2. Maciej Konopski, zam. Suwałki,

3. Jadwiga Szukiłowicz, zam. Suwałki,

4. Jolanta Elżbieta Laskowska, zam. Suwałki,

5. Ewa Bagińska, zam. Suwałki,

6. Paulina Grajewska, zam. Suwałki,

7. Karol Kościuch, zam. Suwałki,

8. Patryk Feliks Chołodowski, zam. Suwałki,

9. Iwona Żylińska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20
Zespół Szkół Nr 9
ul. Klonowa 51

Skład komisji:

1. Danuta Różyńska, zam. Suwałki,

2. Paweł Karol Mieczkowski, zam. Suwałki,

3. Agnieszka Mozerys, zam. Suwałki,

4. Jan Życzkowski, zam. Suwałki,

5. Robert Gabruś, zam. Suwałki,

6. Barbara Kuczyńska, zam. Suwałki,

7. Alicja Mościńska, zam. Suwałki,

8. Irena Laskowska, zam. Suwałki,

9. Renata Ewa Poniatowska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21
Gimnazjum Nr 4
ul. Klonowa 51

Skład komisji:

1. Magdalena Haraburda, zam. Suwałki,

2. Bożena Paciorkowska, zam. Suwałki,

3. Krystyna Czarniawska, zam. Suwałki,

4. Urszula Bugieda, zam. Suwałki,

5. Jolanta Maria Szklarzewska, zam. Suwałki,

6. Danuta Obłocka, zam. Suwałki,

7. Bogumiła Luberecka, zam. Suwałki,

8. Justyna Kotowska, zam. Suwałki,

9. Grażyna Wysocka, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22
Przedszkole Nr 10
ul. Nowomiejska 18

Skład komisji:

1. Wojciech Topolski, zam. Suwałki,

2. Krystyna Gałażyn, zam. Suwałki,

3. Barbara Racka, zam. Suwałki,

4. Henryka Butkiewicz, zam. Suwałki,

5. Stanisław Krzyżewski, zam. Suwałki,

6. Marzenna Szusta, zam. Suwałki,

7. Sławomir Sznejder, zam. Suwałki,

8. Helena Marciniak, zam. Suwałki,

9. Krystyna Kuczyńska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23
Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
ul. Pułaskiego 66

Skład komisji:

1. Kamil Andrzej Stachurski, zam. Suwałki,

2. Wanda Olszewska, zam. Suwałki,

3. Karol Poczobut, zam. Suwałki,

4. Zdzisława Skibicka, zam. Suwałki,

5. Ewa Anna Skindzielewska, zam. Suwałki,

6. Łukasz Andrzej Morzuch, zam. Suwałki,

7. Mariusz Andrzej Kurowski, zam. Suwałki,

8. Teresa Szypulska, zam. Suwałki,

9. Alicja Serafin, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24
Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Putry 4 B

Skład komisji:

1. Maria Żogo, zam. Suwałki,

2. Patryk Baulis, zam. Suwałki,

3. Teodozja Sawicka, zam. Suwałki,

4. Cecylia Burzyńska, zam. Suwałki,

5. Jadwiga Kaczmarek, zam. Suwałki,

6. Teresa Irena Grabowska, zam. Suwałki,

7. Hubert Raczkowski, zam. Suwałki,

8. Urszula Pawluczyk, zam. Suwałki,

9. Bożena Jaworska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25
Przedszkole Nr 7

ul. Andersa 10

Skład komisji:

1. Halina Bogdanowicz, zam. Suwałki,

2. Jolanta Plata, zam. Suwałki,

3. Adam Matyszczyk, zam. Suwałki,

4. Elżbieta Kaplińska, zam. Suwałki,

5. Jakub Skrodzki, zam. Suwałki,

6. Dorota Kurowska, zam. Suwałki,

7. Cezary Todryk, zam. Suwałki,

8. Jadwiga Liszewska, zam. Suwałki,

9. Danuta Teresa Radzewicz, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26
Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Minkiewicza 50

Skład komisji:

1. Mateusz Jankiewicz, zam. Suwałki,

2. Marta Aleksa, zam. Suwałki,

3. Irena Konopko, zam. Suwałki,

4. Józef Hryniewicki, zam. Suwałki,

5. Grażyna Matyszczyk, zam. Suwałki,

6. Anna Leszczyńska, zam. Suwałki,

7. Paulina Martyniuk, zam. Suwałki,

8. Jadwiga Teresa Błażewicz, zam. Suwałki,

9. Anna Surażyńska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27
Oddział Terenowy Stowarzyszenia OHP
ul. Paca 4

Skład komisji:

1. Adam Tama, zam. Suwałki,

2. Monika Miszkiel, zam. Suwałki,

3. Jan Kraśko, zam. Suwałki,

4. Cecylia Krystyna Jurkowska, zam. Suwałki,

5. Aleksander Kraśko, zam. Suwałki,

6. Jadwiga Hartung, zam. Suwałki,

7. Iwona Danuta Czapek, zam. Suwałki,

8. Urszula Ołdyńska, zam. Suwałki,

9. Anna Czokajło, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28
Przedszkole Nr 6
ul. Kowalskiego 19

Skład komisji:

1. Piotr Jankiewicz, zam. Suwałki,

2. Józef  Wasilewski, zam. Suwałki,

3. Maria Jolanta Ozimek, zam. Suwałki,

4. Maria Jolanta Puza, zam. Suwałki,

5. Paweł Balun, zam. Suwałki,

6. Anna Walkowska, zam. Suwałki,

7. Iwona Jankowska, zam. Suwałki,

8. Marzanna Matys, zam. Suwałki,

9. Elżbieta Paciorkowska, zam. Jeleniewo.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 29
Gimnazjum Nr 6
ul. Minkiewicza 50

Skład komisji:

1. Paweł Jankiewicz, zam. Suwałki,

2. Ewelina Paciorkowska, zam. Suwałki,

3. Stanisław Lubiński, zam. Suwałki,

4. Ewa Skrodzka, zam. Suwałki,

5. Halina Czuper, zam. Suwałki,

6. Katarzyna Violetta Czapek, zam. Suwałki,

7. Wioletta Cimochowska, zam. Suwałki,

8. Jadwiga Olszewska, zam. Suwałki,

9. Anna Skolmowska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 30
Przedszkole Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym
ul. Witosa 4

Skład komisji:

1. Daniel Borkowski, zam. Suwałki,

2. Krystyna Hołubowicz, zam. Suwałki,

3. Wiesława Zofia Gągła, zam. Suwałki,

4. Wiesława Mścichowska, zam. Suwałki,

5. Monika Bezdziecka, zam. Suwałki,

6. Marzena Miszkiel, zam. Suwałki,

7. Ireneusz Stanisław Wawrzyn, zam. Suwałki,

8. Julianna Rybka-Szczęsna, zam. Suwałki,

9. Elżbieta Garniewska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 31
Zespół Szkół Nr 10
ul. Antoniewicza 5

Skład komisji:

1. Rafał Skorupski, zam. Suwałki,

2. Maciej Borkowski, zam. Suwałki,

3. Marek Hołubowicz, zam. Suwałki,

4. Anna Grzymkowska, zam. Suwałki,

5. Grażyna Rosińska, zam. Suwałki,

6. Czesława Syperek, zam. Suwałki,

7. Renata Wawrzyn, zam. Suwałki,

8. Konrad Olszewski, zam. Suwałki,

9. Krystyna Kimera, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 32
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Daszyńskiego 25 „A”

Skład komisji:

1. Damian Bacewicz, zam. Suwałki,

2. Arkadiusz Walicki, zam. Suwałki,

3. Krzysztof Ostrowski, zam. Suwałki,

4. Katarzyna Sojka, zam. Suwałki,

5. Barbara Dorota Wilczyńska, zam. Suwałki,

6. Emil Łukowski, zam. Suwałki,

7. Magdalena Wawrzyn, zam. Suwałki,

8.Alicja Baranowska, zam. Suwałki,

9. Andrzej Bogdan Widliński, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 33
Zespół Szkół Nr 3
ul. Szpitalna 66

Skład komisji:

1. Bożena Uljasz, zam. Suwałki,

2. Bogusław Pietkiewicz, zam. Suwałki,

3. Grażyna Zygmunt, zam. Suwałki,

4. Izabela Sokołowska, zam. Suwałki,

5. Bożena Fabisiak, zam. Suwałki,

6. Biruta Anna Malinowska, zam. Suwałki,

7. Małgorzata Pawlikowska-Wasilewska, zam. Suwałki,

8. Marzanna Hołdyńska, zam. Suwałki,

9.Wioletta Katarzyna Sawicka, zam. Bród Stary.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 34
Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Szpitalna 66

Skład komisji:

1. Małgorzata Jankowska, zam. Suwałki,

2. Piotr Taraszkiewicz, zam. Suwałki,

3. Andrzej Polkowski, zam. Suwałki,

4. Ewa Bańkowska, zam. Suwałki,

5. Halina Wysocka, zam. Suwałki,

6. Tomasz Walendzewicz, zam. Suwałki,

7. Tomasz Ziarko, zam. Suwałki,

8. Ewa Malinowska, zam. Suwałki,

9. Halina Lewoń, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 35
Areszt Śledczy
ul. Wojska Polskiego 29

Skład komisji:

1. Paweł Wosiak, zam. Suwałki,

2. Rafał Sierocki, zam. Suwałki,
3. Edward Wasilewski, zam. Suwałki,

4. Marzena Radziewicz, zam. Suwałki,

5. Danuta Kuczyńska, zam. Suwałki,

6. Karol Laskowski, zam. Suwałki,

7. Ewelina Słabińska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 36
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 62

Skład komisji:

1. Marek Zygmunt Hołub, zam. Suwałki,

2. Małgorzata Sobolewska, zam. Suwałki,

3. Bogusława Przystasz, zam. Suwałki,

4. Renata Bielenik, zam. Suwałki,

5. Elżbieta Kopiczko, zam. Suwałki,

6. Anna Kisłowska-Kozakiewicz, zam. Suwałki,

7. Bożena Wasilewska, zam. Suwałki.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 37
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
ul. Szpitalna 60

Skład komisji:

1. Ewa Wosiak, zam. Suwałki,

2. Marek Kaczmarek, zam. Suwałki,

3. Waldemar Szikorowski, zam. Suwałki,

4. Dariusz Łukowski, zam. Suwaki,

5. Emilia Truszkowska, zam. Suwałki,

6. Jadwiga Jankowska, zam. Suwałki,

7. Hanna Letkiewicz, zam. Suwałki.

PREZYDENT     
 /-/ Czesław Renkiewicz

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-09-20

Data modyfikacji: 2011-09-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-09-20