Oferta pracy na stanowisku z-cy Kierownika Zespołu Przygotowania i Realizacji Inwestycji - wynik naboru z dnia 2008-07-09

Data 2008-07-09
Stanowisko z-cy Kierownika Zespołu Przygotowania i Realizacji Inwestycji - wynik naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

z-ca Kierownika Zespołu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

..........................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został

zatrudniony Pan Janusz Zawadzki zamieszkały Krzywe.

Uzasadnienie:

Przeprowadzona procedura rekrutacyjna wykazała, ze Pan Janusz Zawadzki posiada

niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania pracy na ww. stanowisku, co daje

gwarancję prawidłowego wywiązywania się z powierzonych zadań.

08.07.2008r.

Dyrektor

MDI w Suwałkach

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-07-09