Oferta pracy na stanowisku z-cy Kierownika Zespołu Dróg i Mostów - informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w naborze z dnia 2008-07-09

Data 2008-07-09
Stanowisko z-cy Kierownika Zespołu Dróg i Mostów - informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w naborze

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Stosownie do art. 3b ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) informuję, że w wyniku wstępnej

selekcji na kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach –

z-cy Kierownika Zespołu Dróg i Mostów

, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się

następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z

dnia 10 czerwca 2008r.:

1. Anna Topolska zamieszkała w Suwałkach

Suwałki, dnia 08 lipca 2008r.

Dyrektor

MDI w Suwałkach

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Data modyfikacji: 2008-07-09

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-07-09