Oferta pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki- Wybór z dnia 2008-06-10

Data 2008-06-10
Stanowisko inspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki- Wybór
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
 
 
 
           na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki
                                     Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
 
 
 
                   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
 
- Pani Grażyna Mularczyk zam. Puńsk
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru :
Pani Grażyna Mularczyk wykazała się wiedzą niezbędną na w/w stanowisku, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.
 
 
 
                                    
 
                                                                       2008-06-10
                                                                       -----------------------------------------------------
                                                                         /data i podpis osoby upoważnionej/

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2008-11-14

Data modyfikacji: 2008-11-14

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2008-11-14