Oferta pracy na stanowisku główny księgowy - wynik naboru z dnia 2008-07-30

Data 2008-07-30
Stanowisko główny księgowy - wynik naboru
O G Ł O S Z E N I E
 
 
o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach
 
 
 
 
 
         Stosownie do art. 3a – 3e ustawy z dnia 22 marca 1990 r. O pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 maja 2005 r. O zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1020). Dyrektor Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach informuje, iż żadna ze złożonych w terminie ofert nie spełnia wymagań formalnych i niezbędnych określonych w ogłoszeniu           o naborze na w/w stanowisko
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suwałki, 30.07.2008 r.    

Dyrektor Przedszkola Nr 4

 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

Danuta Jolanta Palczewska

                                

 

 
 
 

Udostępniający: Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Danuta Jolanta Palczewska

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Data modyfikacji: 2008-07-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-07-31