Protokół nr 9/2015 KKSiT

Data wydania 2015-09-21
Protokół nr 9/2015
posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego
w dniu 21 września 2015 r.

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2015-12-23

Data modyfikacji: 2015-12-23

Data publikacji: 2015-12-23