Protokół nr 11/2015 KKSiT

Data wydania 2015-12-07
Protokół nr 11/2015
posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego
w dniu 7 grudnia 2015 r.

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2015-12-23

Data modyfikacji: 2015-12-23

Data publikacji: 2015-12-23