Protokół kontroli w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - wrzesień 2015

Data wydania 2015-09-01

Protokół z kontroli  przeprowadzonej w zakresie realizacji zadań statutowych

w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2015-11-02

Data modyfikacji: 2015-11-02

Data publikacji: 2015-11-02