Informacja

Zgodnie z art. 61 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami): 

1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

2.  Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

3. Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

Udostępniający: Adam Karczewski - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-20

Data modyfikacji: 2008-12-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-20