Informacja o dokonanych w I kwartale 2015 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finanse publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o dokonanych w I kwartale 2015 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ww. ustawy.

 

W I kwartale 2015 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe dla 2 podmiotów na łączną kwotę 828,13 zł.

 

Umorzeń dokonano w 2 jednostkach organizacyjnych Miasta Suwałki.

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski - Naczelnik Wydziału Finansowego

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2015-05-13

Data modyfikacji: 2015-05-13

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2015-05-13