Wykaz nr 19/2021 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ Nr 19/2021

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 oraz Dz. U. z 2021 poz. 11, 234, 815) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Luty - Wydział Geodezji i Gospodarki NIeruchomościami

Data wytworzenia: 2021-08-10

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-08-10

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-08-10