Ogłoszenie z dnia 2024-04-11 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (działka nr geod. 11001/1).

Data 2024-04-11
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (działka nr geod. 11001/1).

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 11.04.2024 r. do 02.05.2024 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 131/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku).

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2024-04-11

Wprowadzający: Sylwia Woszczyna

Data modyfikacji: 2024-04-11

Opublikował: Sylwia Woszczyna

Data publikacji: 2024-04-11