Ogłoszenie z dnia 2023-01-11 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Data 2023-01-11
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 11.01.2023 r. do 01.02.2023 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 9/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku).

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2023-01-11

Wprowadzający: Joanna Szpakowska-Karpińska

Data modyfikacji: 2023-01-12

Opublikował: Joanna Szpakowska-Karpińska

Data publikacji: 2023-01-11