Ogłoszenie z dnia 2021-09-30 Informacja Prezydenta Miasta Suwałk o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 10920 w Suwałkach

Data 2021-09-30
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja Prezydenta Miasta Suwałk o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 10920 w Suwałkach

Suwałki, dnia 30 września 2021 r.

 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

na sprzedaż działki nr 10920 w Suwałkach

 Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Prezydent Miasta Suwałk odwołuje przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiednich nr 10917, 10919 i 10921/2 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej przy ul. Wigierskiej w Suwałkach, oznaczonej działką nr 10920 o powierzchni 0,0042 ha (KW SU1S/00014013/8).

Przetarg wyznaczony był na dzień 04 października 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przyczyną odwołania przetargu są wątpliwości, jakie zgłosił jeden z właścicieli sąsiedniej nieruchomości, dotyczące przebiegu granicy działki.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.suwalki.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-09-30

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2021-09-30

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2021-09-30