Ogłoszenie z dnia 2019-12-23 wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

    PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 grudnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 23.12.2019 r. do 13.01.2020 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 474/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku).

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: Tomasz Arciszewski

Data modyfikacji: 2019-12-24

Opublikował: Tomasz Arciszewski

Data publikacji: 2019-12-24