Ogłoszenie z dnia 2018-09-17 ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2018-09-17
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

                                               PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1.część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0900 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0900 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł   (słownie: czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości 4 zł   (słownie: cztery złote) 

2.część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

 Wadium w wysokości 3 zł   (słownie: trzy złote). 

3.część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł   (słownie: trzy złote).

4.część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVa  o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł   (słownie: trzy złote).

5.część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb  o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł   (słownie: trzy złote).   

6.część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,1200 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,1200 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 50 zł   (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 5 zł   (słownie: pięć złotych).   

7.część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł    (słownie: trzy złote).

8.część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł   (słownie: trzy złote). 

9.część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł    (słownie: trzy złote). 

10.część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł   (słownie: trzy złote). 

11.część działki ozn. nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł    (słownie: trzy złote).

12.część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0700 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVa o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł   (słownie: trzy złote).

13.część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł   (słownie: trzy złote).

14.część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł   (słownie: trzy złote).

15.część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0350 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0350 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 20 zł   (słownie: dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 2 zł   (słownie: dwa złote).

16.działka ozn. nr geod: 33797/3 o powierzchni 0,3642 ha, niezabudowana, położona  w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3642 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej  w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 19 listopada 2008 r. nr 283, poz. 2826) działka o nr geod: 33797/3 zawiera się w konturze o symbolu 21R/KD – tereny rolnicze z zakazem zabudowy. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się możliwość alternatywnej lokalizacji drogi głównej o symbolu 1KD.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł   (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 15 zł   (słownie: piętnaście złotych). 

17.działka ozn. nr geod: 31246/2 o powierzchni 2,5659 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 2,5659 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą  nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) działka o nr geod: 31246/2 zawiera się w konturze o symbolu 21U/P - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 030 zł   (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 103 zł   (słownie: sto trzy złote).

18.działka ozn. nr geod: 34032 o powierzchni 0,7810 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,4842 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2968 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 320 zł   (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 32 zł   (słownie: trzydzieści dwa złote)

19.działka ozn. nr geod: 20476 o powierzchni 0,2420 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 1, sklasyfikowana jako użytki rolne zabudowane na gruntach ornych klasy VI o pow. 0,0192 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1468 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0760 ha. Termin dzierżawy na okres do  3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania  z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł   (słownie: sto złotych).

 Wadium w wysokości 10 zł   (słownie: dziesięć złotych).

20.działka ozn. nr geod: 31231 o powierzchni 4,0028 ha, niezabudowana, położona  w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 4,0028 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) działka o nr geod: 31231 zawiera się w konturze o symbolu 16R- tereny upraw rolnych z zakazem zabudowy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 610 zł   (słownie: jeden tysiąc sześćset dziesięć złotych).

Wadium w wysokości 160 zł    (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

21.działki ozn. nr geod: 22746, 22747 o łącznej powierzchni 1,2032 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5674 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,0964 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3919 ha, nieużytki o pow. 0,1475 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r. poz.2603) część działek o nr geod: 22746, 22747 zawierają się w konturze o symbolu 3KD - tereny komunikacji publicznej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 490 zł    (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 50 zł   (słownie: pięćdziesiąt złotych).

22.działka ozn. nr geod: 30268/2 o powierzchni 0,0584 ha, niezabudowana, położona  w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0584 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gen.W.Sikorskiego, Grunwaldzką,                 23 Października, Bakałarzewską i S.Staszica w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą  nr XLV/490/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2006 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 04 kwietnia 2006 r. nr 94, poz. 924) działka o nr geod: 30268/2 zawiera się w konturze o symbolu 27R - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł    (słownie: trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł    (słownie: trzy złote).

23.działki ozn. nr geod: 31989/1, 31989/3 o łącznej powierzchni 0,3206 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3206 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska  w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r. poz. 1915) działka o nr geod: 31981/1 zawiera się w konturze o symbolu 5DK - droga publiczna klasy Z - zbiorcza, działka o nr geod: 31989/3 zawiera się w konturze o symbolu 27R - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 130 zł   (słownie: sto trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 13 zł   słownie: trzynaście złotych).

24.działka ozn. nr geod: 2/7 o powierzchni 1,4564 ha, niezabudowana, położona na terenie Gminy Suwałki, Obręb Dubowo Pierwsze, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,4564 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.    

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  590 zł   (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 60 zł   (słownie: sześćdziesiąt złotych).              

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 9.

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

       - wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek  na  rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76    1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 15 października 2018 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami I Rolnictwa Urzędu

Miejskiego w Suwałkach przy ul.A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2018-09-17

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2018-09-17

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2018-09-17