Ogłoszenie z dnia 2018-02-08 wykaz działek do sprzedaży

Data 2018-02-08
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł wykaz działek do sprzedaży

                                                                  

                   PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.02.2018 r. do 01.03.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 45/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Suwałkach przy ul. Armii Krajowej i Olsztyńskiej na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2018-02-08

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2018-02-08