Ogłoszenie z dnia 2018-01-04 wykaz działki przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Data 2018-01-04
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł wykaz działki przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

                                                                                       

                   PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04.01.2018 r. do 25.01.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 4/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku). Dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste działki położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki na rzecz Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2018-01-04

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2018-01-04