Ogłoszenie z dnia 2017-12-20 wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Data 2017-12-20
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

         PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 20.12.2017r. do 10.01.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 404/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku). Dotyczy sprzedaży działek położonych w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej i 1 Maja.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2017-12-20

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2017-12-20

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2017-12-20