Ogłoszenie z dnia 2017-06-29 informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 30 lat na cele usług turystycznych i sportowych

Data 2017-06-29
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 30 lat na cele usług turystycznych i sportowych

                                                                                        

                   PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 29.06.2017 r. do 20.07.2017 r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 203/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku). Dotyczy oddania w dzierżawę na okres 30 lat, w drodze przetargu, nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, z przeznaczeniem pod usługi turystyczne i sportowe.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2017-06-30

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2017-06-30