Ogłoszenie z dnia 2016-09-06 przetarg na dzierżawę nieruchomości na cele rolnicze

Data 2016-09-06
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg na dzierżawę nieruchomości na cele rolnicze

                                                        PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

 1. działka ozn. nr geod: 32821 o powierzchni 2,2427 ha, położona w Suwałkach - Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,7751 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4676 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do  30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 449 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 45 zł     (słownie: czterdzieści pięć złotych).

 1. część działek ozn. nr geod: 32835 i 32836 o łącznej powierzchni 3,4834 ha, położonych w Suwałkach – Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowanych jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,1742 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4820 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,8273 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Wadium w wysokości 70 zł     (słownie: siedemdziesiąt złotych).

 1. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w Suwałkach, przy ul.Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł (słownie: dwanaście złotych).

Wadium w wysokości  1 zł     (słownie: jeden złoty).

 1. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0300 ha, położonej w Suwałkach, przy ul.Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0300 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 6 zł (słownie: sześć złotych).

Wadium w wysokości 1 zł     (słownie: jeden złoty).

 

 1. działka ozn. nr geod: 20744 o powierzchni 0,3461 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 2, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3461 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 7 zł     (słownie: siedem złotych).

 1. działki ozn. nr geod: 24821/1, 24821/2, 24821/3, 24821/4 o łącznej powierzchni 2,7383 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 10, sklasyfikowane jako lasy na gruntach klasy VI o pow. 0,4189 ha, nieużytki o pow. 0,1343 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,9110 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2741 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 548 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem).

Wadium w wysokości 55 zł     (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych).

 1. działka ozn. nr geod: 31190 o powierzchni 3,5091 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,5091 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 702 zł (słownie: siedemset dwa złote).

Wadium w wysokości 70 zł     (słownie: siedemdziesiąt złotych).

 1. działka ozn. nr geod: 31946/1 o powierzchni 3,5639 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0871 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,4768 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym im.Marii Konopnickiej w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 23 listopada 2015 r., poz 3745 część przedmiotowej działki zawiera się              w konturze o symbolu 29R - tereny rolne bez prawa zabudowy, a pozostała część zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r., poz.1915. zawiera się w konturze o symbolu 5KD - ulica wyznaczająca pas drogi publicznej klasy „Z” - zbiorcza.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 713 zł (słownie: siedemset trzynaście złotych).

Wadium w wysokości 71 zł     (słownie: siedemdziesiąt jeden złoty).

 1. działki ozn. nr geod: 22561, 22562, cz. 22614 o łącznej powierzchni 7,7468 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowane jako nieużytki o pow. 0,1384 ha, lasy o pow. 0,0007 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,6962 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,4304 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,9411 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2787 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,2613 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 39R,ZN - tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 549 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 155 zł     (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych).

 1. część działki ozn. nr geod: 22614 o powierzchni 0,3750 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 0,3750 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód   w Suwałkach zatwierdzony uchwałą  nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN - tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych).

Wadium w wysokości   8 zł     (słownie: osiem złotych).

11. działka ozn. nr geod: 22618 o powierzchni 3,2388 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,0537 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,1181 ha, grunty orne klasy V o pow. 2,0670 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzony uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN, 40R,ZN - tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 648 zł (słownie: sześćet czterdzieści osiem złotych).

Wadium w wysokości   65 zł     (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych).

 

 1. działka ozn. nr geod: 33922 o powierzchni 3,0816 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0691 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,0125 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2013 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaksiego z dnia 02 października 2013 r., poz. 3559 przedmiotowa działka zawiera się w konturze  o symbolu 83ZN - tereny zieleni nieurządzonej o funkcji izolacyjnej z dopuszczeniem użytkowania rolniczego lub zagospodarowania w formie ogrodów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 616 zł (słownie: sześćet szesnaście złotych).

Wadium w wysokości   62 zł     (słownie: sześćdziesiąt dwa złote).

 1. działka ozn. nr geod: 33787 o powierzchni 3,1197 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 2,2969 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,8228 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2019 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. opublikowaną  w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 283 z dnia 19 listopada 2008 r., poz. 2826 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 17R - tereny upraw rolniczych z zakazem zabudowy, 20R/KD - w zakresie przeznaczenia podstawowego tereny rolnicze z zakazem zabudowy.W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się możliwość alternatywnej lokalizacji drogi głównej 1 KD wraz  ze wszystkimi obiektami technicznymi niezbędnymi do jej funkcjonowania.

     Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 624 zł (słownie: sześćet  dwadzieścia cztery złote).

Wadium w wysokości   62 zł     (słownie: sześćdziesiąt dwa złote).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 października 2016 r.   o godz. 11 00   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział  w Suwałkach do dnia 04 października 2016 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu  z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

 • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2016-09-06

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2016-09-06

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2016-09-06