Ogłoszenie z dnia 2015-12-02 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tarnobrzeska, Zamojska, Północna, Chłodna, Nowosądecka

Data 2015-12-02
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwalk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tarnobrzeska, Zamojska, Północna, Chłodna, Nowosądecka

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 grudnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 02.12.2015r. do 23.12.2015r.) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 444/2015 z dnia 02 grudnia 2015 roku). Dotyczy sprzedaży działek położonych w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej, Zamojskiej, Północnej, Chłodnej i Nowosądeckiej.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-12-02

Data modyfikacji: 2015-12-02

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-12-02