Ogłoszenie z dnia 2015-03-09 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2015-03-09
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki.

1) działka ozn. nr geod: 21905/6 o pow. 0,1800 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Zacisze, Obręb nr 2, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy IV o pow. 0,1487 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,0313 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2017 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między rzeką Czarną Hańczą a ulicą Mikołaja Reja w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/541/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2014 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2014 r., poz. 2320, przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 10KPR – teren projektowanego ciągu pieszo-rowerowego i w konturze o symbolu 29ZP – tereny zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 36 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych).

Wadium w wysokości  4 zł   (słownie: cztery złote).

2) działka ozn. nr geod: 22589 o  pow. 1,3226  ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Pułaskiego, Obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty orne klasy IVb o pow. 1,3226 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603, przedmiotowa działka znajduje się w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw rolnych i zieleni nieurządzonej śródpolnej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  264 zł  (słownie:  dwieście sześćdziesiąt cztery złote.).

Wadium w wysokości  26   zł  ( słownie: dwadzieścia sześć złotych).

3) działka ozn. nr geod: 20682 o pow. 3,4828 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 2, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow.  0,5844 ha, grunty orne klasy VI o pow. 2,8984 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Część przedmiotowej działki wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  696 zł  (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Wadium w wysokości  70 zł     (słownie: siedemdziesiąt złotych).

4) działka ozn. nr geod: 20677 o pow. 2,4630 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, Obręb nr 2, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow.  0,4989 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,9641 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Część przedmiotowej działki wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  493 zł  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości  49 zł     (słownie: czterdzieści dziewięć złotych).

5) działka ozn. nr geod: 20678 o   pow. 2,4217 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, przy ul. Krzywólka, Obręb nr 2, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,4577 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,9640 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Część przedmiotowej działki wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 484 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery  złote).

Wadium w wysokości  48 zł   (słownie: czterdzieści osiem złotych).

6) działka ozn. nr geod: 20679 o  pow. 1,4740  ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Krzywólka, Obręb nr 2, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,2585 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2155 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Część przedmiotowej działki wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  295 zł  (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych).    

Wadium w wysokości  30 zł     (słownie: trzydzieści  złotych).

7) działki ozn. nr geod: 20903, 20904 o łącznej powierzchni 1,2668  ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Pułaskiego, Obręb nr 1, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,9413 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,3255 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do  korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Przedmiotowe działki wchodzą w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 253 zł  (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości   25 zł   (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

8) działki ozn. nr geod: 22543, 22582 o łącznej pow. 2,2450 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Pułaskiego, Obręb nr 1, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 2,2450 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Przedmiotowe działki wchodzą w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 449 zł  (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych).

Wadium w wysokości   45 zł   (słownie: czterdzieści pięć złotych).

9) działka ozn. nr geod: 31273 o  pow. 1,9375 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, przy ul.Bakałarzewskiej, Obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,9375 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.Przedmiotowa działka wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  387 zł  (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem złotych).

Wadium w wysokości   39 zł   (słownie: trzydzieści dziewięć złotych).

10) działka ozn. nr geod: 31266/2 o pow. 3,1200 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Bakałarzewskiej, Obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 3,1200 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Przedmiotowa działka wchodzi w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 624 zł  (słownie: sześćset dwadzieścia cztery złote).

Wadium w wysokości   62 zł   (słownie: sześćdziesiąt dwa złote).

11) działki ozn. nr geod: 31268, 31269 o łącznej pow. 4,2526 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul.Bakałarzewskiej, Obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 4,1935 ha, nieużytki o pow. 0,0591 ha.Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Przedmiotowe działki wchodzą w pas drogowy obwodnicy Miasta Suwałk.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 850 zł  (słownie: osiemset pięćdziesiąt  złotych).

Wadium w wysokości   85 zł   (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych).

Przetarg  odbędzie się  w  dniu 09 kwietnia  2015 r.   o godz. 11 00   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 07 kwietnia 2015 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-03-09

Data modyfikacji: 2015-03-09

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-03-09