Ogłoszenie z dnia 2014-03-26 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wojska Polskiego

Data 2014-03-26
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wojska Polskiego

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 25.03.2014r. do 15.04.2014r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu na cele przemysłowo-składowe bez funkcji mieszkalnej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 1155/2014 z dnia 25.03.2014 roku). Dotyczy nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-03-26

Data modyfikacji: 2014-03-26

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-03-26