Ogłoszenie z dnia 2014-03-21 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Gorzowska, Białostocka

Data 2014-03-21
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Gorzowska, Białostocka

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 21.03.2014r. do 11.04.2014r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 1149/2014 z dnia 21.03.2014 roku). Dotyczy nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Gorzowskiej i Białostockiej.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-03-24

Data modyfikacji: 2014-03-24

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-03-24