Ogłoszenie z dnia 2014-02-05 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Reja, Kościuszki, Górnicza, Olsztyńska, Batalionów Chłopskich

Data 2014-02-05
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Reja, Kościuszki, Górnicza, Olsztyńska, Batalionów Chłopskich

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 lutego 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 05.02.2014r. do 26.02.2014r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy usługowej oraz w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 1098/2014 z dnia 05.02.2014 roku). Dotyczy nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Reja, Kościuszki, Górniczej, Olsztyńskiej i Batalionów Chłopskich.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-02-05

Data modyfikacji: 2014-02-05

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-02-05