Ogłoszenie z dnia 2013-09-10 - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2013-09-10
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Prezydent  Miasta Suwałk

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własnośc  Miasta Suwałki.

1) działka ozn. nr geod. 33922 o pow. 3,0816 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul.Staniszewskiego, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0691 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,0125 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 620 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości  60 zł  ( słownie: sześćdziesiąt złotych).

2) działka ozn. nr geod. 33787 pow. 3,1197 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach -  Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 2,2969 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,8228 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą nr XXII/191/2008 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.03.2008 r. (opublikowana w Dz.Urz.Woj. Podlaskiego nr 283 z dnia 19.11.2008 r., poz.2826) przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 17 R, 21R/KD – tereny rolnicze z zakazem zabudowy z możliwością alternatywnej lokalizacji drogi głównej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 620 zł (słownie: sześćset dwadzieścia  złotych).

Wadium w wysokości  60  zł  ( słownie: sześćdziesiąt złotych).

3) działka ozn. nr geod. 33874 o pow. 0,2012 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako  pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0380 ha, nieużytki o pow. 0,1632 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł  (słownie: czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości  4 zł (słownie: cztery złote).

4)  działka ozn. nr geod. 35199 o pow. 5,0912 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 5,0912 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 020 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości  100 zł (słownie: sto złotych).

5) działka ozn. nr geod. 34094 o pow. 0,8830  ha, niezabudowana, położona w Suwałkach - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty zadrzewione i zakrzewione na gruntach klasyVI o pow. 0,3886 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3249 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,1538 ha, rowy o pow. 0,0157 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działki położone są na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

6) działki ozn. nr geod. 34091/1, 34091/2, 34091/3, 34079, 34078 o łącznej pow. 6,3475 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowane jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2352 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0959 ha, nieużytki o pow. 0,0196 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 4,8896 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,0667 ha, rowy – pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0405 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat. tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 270 zł (słownie: jeden  tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości   130 zł  (słownie: sto trzydzieści złotych).

7) część działki ozn. nr geod. 34105 o pow. 2,4824 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,4573 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,7922 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,1338 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0991 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 500 zł (słownie: pięćset  złotych).

Wadium  50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

8) działka ozn. nr geod. 33797/3 o pow. 0,3642 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3642 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września  2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G”, łączącej ulice Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą nr XXII/191/2008 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.03.2008 r. (opublikowana w Dz.Urz. Woj.Podlaskiego nr 283 z dnia 19.11.2008 r., poz. 2826) przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 21R/KD – tereny rolnicze z zakazem zabudowy z możliwością alternatywnej lokalizacji drogi głównej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 10  zł (słownie: dziesięć złotych).

9) działka ozn. nr geod. 34033 o pow. 0,4941 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3678 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1263 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

Wadium w wysokości  10 zł (słownie: dziesięć złotych).

10) działka ozn. nr geod. 34032 o pow. 0,7810  ha, niezabudowana, położona  w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,4752 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2968 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości  20 zł (słownie: dwadzieścia  złotych).

11) część działki ozn. nr geod. 34107/2 o pow.  2,5775 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowanej jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 2,3695 ha, nieużytki o pow. 0,2080 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2016 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Działka położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 520 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości  50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  11  października    2013 r.   o godz. 1200   w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działkę na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia  08  października  2013 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego noatrialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a roztrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A.Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-09-10

Data modyfikacji: 2013-09-10

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-09-10