Ogłoszenie z dnia 2013-06-04 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Zastawie, Nowosądecka

Data 2013-06-04
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Zastawie, Nowosądecka

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04.06.2013r. do 25.06.2013r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania działek sąsiednich (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 825/2013 z dnia 04.06.2013 roku). Dotyczy nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Zastawie i Nowosądeckiej.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-06-04

Data modyfikacji: 2013-06-04

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-06-04