Ogłoszenie z dnia 2013-03-20 - Wykaz nr 3/2013 nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy przez Zarząd Budynków Mieszkalnych

Data 2013-03-20
Podmiot ogłaszający Zarząd Budynków Mieszkalnych
Tytuł Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 20.03.2013 r. do 9.04.2013 r. wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Zarządu przy ul. Wigierska 32 wykaz nr 3/2013 z dnia 15 marca 2013 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2013-03-20

Data modyfikacji: 2013-03-21

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2013-03-20