Ogłoszenie z dnia 2013-01-10 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze

Data 2013-01-10
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 10.01.2013 r. do 31.01.2013 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze  w drodze przetargu  (Zarządzenie Nr 696/2013 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10 stycznia 2013 r.).

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2013-01-10

Data modyfikacji: 2013-01-10

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2013-01-10