Ogłoszenie z dnia 2012-11-08 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kościuszki, Północna

Data 2012-11-08
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kościuszki, Północna

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.11.2012r. do 29.11.2012r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 634/2012 z dnia 08.11.2012 roku). Dotyczy działek położonych w Suwałkach przy ul. Kościuszki i Północnej.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-11-08

Data modyfikacji: 2012-11-08

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-11-08