Ogłoszenie z dnia 2012-02-08 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rekreacyjne

Data 2012-02-08
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rekreacyjne

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.02.2012 r. do 29.02.2012 r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rekreacyjne.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-02-08

Data modyfikacji: 2012-02-08

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-02-08