Ogłoszenie z dnia 2011-10-04 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze

Data 2011-10-04
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 03.10.2011 r. do 24.10.2011 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenie Nr 262/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 03.10.2011 r.).

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-10-04

Data modyfikacji: 2011-10-04

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-10-04