Ogłoszenie z dnia 2011-09-12 - Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach imformuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Wigierska 32 został wywieszony na okres 21 dni od 06.09.2011 r. do 26.09.201

Data 2011-09-12
Podmiot ogłaszający Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach imformuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Wigierska 32 został wywieszony na okres 21 dni od 06.09.2011 r. do 26.09.2011 r. wykaz gruntów i garazu przeznaczonych do wynajęcia.
Ogłoszenie
Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Wigierska 32 został wywieszony na okres 21 dni od 6.09.2011 r. do26.09.2011 r. wykaz gruntów i garażu przeznaczonych do wynajęcia.
Garaż: Kościuszki 71 o powierzchnia użytkowej 37,75 m2 - cena wywoławcza 2,50 zł/m2 (netto),wadium 140,00 zł, wyposażony jest w kanał.
Garaż wystawiony jest do przetargu w aktualnym stanie technicznym.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 do dnia 27.09.2011 r., przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku ZBM.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2011 r. (wtorek) w siedzibie ZBM - ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 10:00.
Przedmiotem przetargów jest miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni garażu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz ZBM.
Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.
Zarząd Budynków Mieszkalnych informuje, że posiada wolne lokale do wynajęcia w budynkach:
  • Kościuszki 78B pow. 37,75 m2;
  • Wojska Polskiego 7 pow. 37,75 m2
  • Sejneńska 13 pow. 80,94 m2 - lokal może być wykorzystywany na zajęcia taneczne, aerobowe itp. istnieje możliwość wynajęcia na godziny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 87 563 – 50 – 51 lub 58.

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-09-12

Data modyfikacji: 2011-09-12

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-09-12