Ogłoszenie z dnia 2011-08-30 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele związane z eksploatacją złoża piasku ze żwirem

Data 2011-08-30
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele związane z eksploatacją złoża piasku ze żwirem

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 sierpnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 30.08.2011r. do 20.09.2011r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele związane z eksploatacją złoża piasku ze żwirem (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 237/11 z dnia 30.08.2011 roku).

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-08-30

Data modyfikacji: 2011-08-30

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-08-30