Ogłoszenie z dnia 2011-07-12 - Ogłoszenie Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Wigierska 32 został wywieszony na okres 21 dni od 12.07.2011 r. do 01.08.20

Data 2011-07-12
Podmiot ogłaszający Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł Ogłoszenie Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Wigierska 32 został wywieszony na okres 21 dni od 12.07.2011 r. do 01.08.2011 r. wykaz lokali użytkowych i gruntów do wynajęcia.

Ogłoszenie

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Wigierska 32 został wywieszony na okres 21 dni od 12.07.2011 r. do 01.08.2011 r. wykaz lokali użytkowych i gruntów do wynajęcia.

Wojska Polskiego 7 o powierzchni użytkowej 18,39 m2- parter, cena wywoławcza 10,00 zł/m2 (netto), wadium 270,00 zł, wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 do dnia 02.08.2011 r., przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku ZBM. 

Przetarg odbędzie się w dniu 02.08.2011 r. (wtorek) w siedzibie ZBM - ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 1000.

Jednocześnie Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza II przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokal użytkowych położonych w Suwałkach przy ulicy:

Pułaskiego 26A o powierzchni użytkowej 14,39 m2- parter, cena wywoławcza 10,00 zł/m2 (netto), wadium 210,00 zł, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 do dnia 28.07.2011 r., przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku ZBM. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2011 r. (piątek) w siedzibie ZBM - ul. Wigierska 32, pokój          nr 18, o godz. 1000.

Lokal wystawiony jest do przetargu w aktualnym stanie technicznym z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia.

Przedmiotem przetargów jest miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz ZBM. Osoba, która wygra przetarg na lokal użytkowy, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 87 563 – 50 – 51 lub 58.

 

Udostępniający: Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-07-18

Data modyfikacji: 2011-07-18

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-07-18