Ogłoszenie z dnia 2011-07-12 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - ul. Papieża Jana Pawła II i Modrzewiowej

Data 2011-07-12
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - ul. Papieża Jana Pawła II i Modrzewiowej

                   PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 12.07.2011r. do 02.08.2011r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 209/11 z dnia 12.07.2011 roku). Dotyczy oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działek położonych w Suwałkach przy ul. Papieża Jana Pawła II i Modrzewiowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-07-12

Data modyfikacji: 2011-07-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-07-12