Ogłoszenie z dnia 2011-06-08 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Batalionów Chłopskich

Data 2011-06-08
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Batalionów Chłopskich

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 czerwca 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 8.06.2011r. do 29.06.2011r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 151/11 z dnia 8.06.2011 roku). Dotyczy bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Batalionów Chłopskich z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-06-09

Data modyfikacji: 2011-06-09

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-06-09