Ogłoszenie z dnia 2011-05-04 - Przetarg nr 6/GR/2011 - Szpitalna

Data 2011-05-04
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 6/GR/2011 - Szpitalna

Prezydent Miasta Suwałk

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki:

1. oznaczona numerem geodezyjnym 21997/1 o powierzchni 0,0675 ha, położona w Suwałkach przy ul. Szpitalnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne trzy lata.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  nr SU1S/00003701/8.

Cena wywoławcza: 100 000 zł - brutto (słownie: sto tysięcy złotych).

Wadium: 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. oznaczona numerem geodezyjnym 21997/2 o powierzchni  0,0671 ha, położona w Suwałkach przy ul. Szpitalnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne trzy lata.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  nr SU1S/00003701/8.

Cena wywoławcza: 99 000 zł - brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wadium: 9 900 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

3. oznaczona numerem geodezyjnym 21997/3 o powierzchni  0,0631 ha, położona w Suwałkach przy ul. Szpitalnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne trzy lata. Na nieruchomości znajduje się słup energetyczny. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt odpowiednim służbom w przypadku awarii bądź konserwacji sieci energetycznej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00003701/8.

Cena wywoławcza:  93 000 zł  brutto (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wadium: 9 300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych).

4. oznaczona numerem geodezyjnym 21997/4 o powierzchni  0,0572 ha, położona w Suwałkach przy ul. Szpitalnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne trzy lata.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00003701/8.

Cena wywoławcza:  85 000 zł  brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu  10 czerwca 2011 roku o godz. 1100   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 7 czerwca 2011 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-05-05

Data modyfikacji: 2011-05-05

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-05-05