Ogłoszenie z dnia 2011-04-13 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Szpitalna

Data 2011-04-13
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Szpitalna

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 12.04.2011r. do 3.05.2011r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 114/11 z dnia 12.04.2011 roku). Dotyczy sprzedaży nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Szpitalnej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-04-13

Data modyfikacji: 2011-04-13

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-04-13