Ogłoszenie z dnia 2011-02-17 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Utrata

Data 2011-02-17
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Utrata

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 lutego 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 17.02.2011r. do 10.03.2011r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 73/11 z dnia 17.02.2011 roku). Dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Utrata.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-02-18

Data modyfikacji: 2011-02-18

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-02-18