Ogłoszenie z dnia 2011-02-16 - Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Data 2011-02-16
Podmiot ogłaszający Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł Przetarg na wynajem lokali użytkowych
O g ł o s z e n i e
 

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem, na okres do trzech lat lokalu użytkowego położonego w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26A - powierzchnia użytkowa 35,16 m2I piętro, cena wywoławcza 9,00 zł/m2 (netto) wadium 470,00 zł, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz II publiczny przetarg ustny na wynajem na okres do trzech lat lokal przy ulicy Kościuszki 76 - powierzchnia użytkowa 10,00 m2parter, cena wywoławcza 20,00 zł/m2 (netto) wadium 300,00 zł, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Lokale wystawione są do przetargu w aktualnym stanie technicznym z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia.

Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu. W przypadku odstąpienia przez wygrywającego od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz ZBM.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2011 r. (poniedziałek) w siedzibie ZBM - ul. Wigierska 32, pokój nr 18, o godz. 1000.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 do dnia 28.02.2011 do godz. 8:00, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku ZBM.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 87 563 – 50 – 51 lub 52.

 

Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2011-02-17

Data modyfikacji: 2011-02-17

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2011-02-17