Ogłoszenie z dnia 2010-11-19 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Data 2010-11-19
Podmiot ogłaszający Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
WYKAZ Nr 12/2010
 

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2630 z późn. zm.),

Lp.
Oznaczenie
nieruchomości
Pow.
 użytkowa
Opis
 nieruchomości
Stawka netto
czynszu dzierżawny
Uwagi
1.        
KW brak
Nr geodezyjny 23419
150 m2
Działka położona przy
ul. Lipowej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Michałowi Rzepeckiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
2.        
KW 29496;
Nr geodezyjny 24476 
152 m2
Działka położona przy
ul. Armii Krajowej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Jerzemu Janowi Wysockiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
3.        
KW 29496;
Nr geodezyjny 24476 
151 m2
Działka położona przy
ul. Armii Krajowej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Adrzejowi Kalinowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
4.        
KW SU1S/00019965/1;
Nr geodezyjny 24568
532 m2
Działka położona przy
ul. Armii Krajowej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Elżbiecie Roziewskiej na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
5.        
KW SU1S/00019965/1;
Nr geodezyjny 24568
965 m2
Działka położona przy
ul. Armii Krajowej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Krzysztofowi Kopiczko na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
6.        
KW SU1S/00019965/1;
Nr geodezyjny 24568
835 m2
Działka położona przy
ul. Armii Krajowej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Annie Bończak na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
7.        
KW SU1S/00019965/1;
Nr geodezyjny 24568
532 m2
Działka położona przy
ul. Armii Krajowej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Irenie Możuch na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
8.        
KW SU1S/00018089/9;
Nr geodezyjny 24819/1
570 m2
Działka położona przy
ul. Północna
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Józefowi Skrockiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
9.        
KWSU1S/00022701/7;
Nr geodezyjny 30635/9
692 m2
Działka położona przy
ul. Staszica
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Andrzejowi Selau na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
10.    
KW SU1S/00025262/8;
Nr geodezyjny 33518/6 
720 m2
Działka położona przy
ul. Klasztorna
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Jadwidze Korzun na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
11.    
KW SU1S/00025262/8;
Nr geodezyjny 33518/6 
1125 m2
Działka położona przy
ul. Klasztorna
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Jerzemu Gutowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
12.    
KW SU1S/00025262/8;
Nr geodezyjny 33518/6 
470 m2
Działka położona przy
ul. Klasztorna
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Konstantemu Kochańskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
13.    
KW SU1S/00025262/8;
Nr geodezyjny 33518/6 
2325 m2
Działka położona przy
ul. Klasztorna
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Alicji Wierzbickiej na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
14.    
KW SU1S/00025262/8;
Nr geodezyjny 33518/6 
462 m2
Działka położona przy
ul. Klasztorna
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Mieczysławowi Baganowi na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
15.    
KW SU1S/00030587/0;
Nr geodezyjny 32570/2
150 m2
Działka położona przy
ul. Krośnieńska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Zygmuntowi Rosowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
16.    
KW SU1S/00030587/0;
Nr geodezyjny 32570/2
120 m2
Działka położona przy
ul. Krośnieńska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Edwardowi Szczecinie na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
17.    
KW SU1S/00030587/0;
Nr geodezyjny 32570/2
140 m2
Działka położona przy
ul. Krośnieńska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Cezaremu Ostrowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
18.    
KW 30580;
Nr geodezyjny 32589/10
621 m2
Działka położona przy
ul. Chełmska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Cezaremu Ostrowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
19.    
KW 30580;
Nr geodezyjny 32589/10
396 m2
Działka położona przy
ul. Chełmska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Państwu Grażynie Ejsmont - Pietrow i Aleksandrowi Pietrow na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
20.    
KW 30580;
Nr geodezyjny 32589/10
396 m2
Działka położona przy
ul. Chełmska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Danucie Wołągiewicz na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone
21.    
KW 30580;
Nr geodezyjny 32589/10
100 m2
Działka położona przy
ul. Chełmska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Jerzemu Brogowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone
22.    
KW 30580;
Nr geodezyjny 32589/10
100 m2
Działka położona przy
ul. Chełmska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Paulinie Zawadzkiej - Mucha na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone
23.    
KW 30580;
Nr geodezyjny 32589/10
426 m2
Działka położona przy
ul. Chełmska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Janowi Sokołowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
24.    
KW 30580;
Nr geodezyjny 32589/10
150 m2
Działka położona przy
ul. Chełmska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Kazimierzowi Sieńkowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
25.    
KW 30580;
Nr geodezyjny 32589/10
378 m2
Działka położona przy
ul. Chełmska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Piotrowi Malinowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
26.    
KW 30580;
Nr geodezyjny 32589/10
352 m2
Działka położona przy
ul. Chełmska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Państwu Markowi i Marii Karny na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
27.    
KW 30580;
Nr geodezyjny 32589/10
1.240 m2
Działka położona przy
ul. Lubelskiej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Marcinowi Pendras na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
28.    
KW brak
Nr geodezyjny 32591/1
280 m2
Działka położona przy
ul. Gołdapska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Paulinie Zawadzkiej - Mucha na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
29.    
KW brak
Nr geodezyjny 32591/1
280 m2
Działka położona przy
ul. Gołdapska
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Jerzemu Brogowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
30.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
162 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Janowi Sowulewskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
31.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
730 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Mariannie Sowulewskiej na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
32.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
978 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Zofii Cimochowskiej na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
33.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
380 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Stanisławowi Kasickiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
34.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
523 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Ignacemu Rzatkiewiczowi na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
35.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
400 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Szymonowi Suchockiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
36.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
700 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Jarosławowi Bednarkowi na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
37.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
380 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Elżbiecie Łuczaj na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
38.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
700 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Kazimierzowi Powałka na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
39.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
400 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Ryszardowi Sieczkowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
40.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
1.045 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Andrzejowi Sitkowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
41.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
470 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Państwu Agnieszce i Kazmierzowi Sznurkowskim na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
42.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
1000 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Hannie Staśkiewicz na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
43.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
360 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Jolancie Ostrokołowicz na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
44.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
400 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Aleksandrowi Janusz na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
45.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
460 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Jadwidze Gilant na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
46.    
KW brak
Nr geodezyjny 33749
523 m2
Działka położona przy
ul. Klasztornej i Paweckiego
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Władysławowi Olszewskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
47.    
KW SU1S/00016734/2
Nr geodezyjny 34333/26
500 m2
Działka położona przy
ul. Łokietka
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Marioli Muszyńskiej na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
48.    
KW SU1S/00016734/2
Nr geodezyjny 34333/26
300 m2
Działka położona przy
ul. Łokietka
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Marzannie Ejlak na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
49.    
KW SU1S/00016734/2
Nr geodezyjny 34333/26
600 m2
Działka położona przy
ul. Łokietka
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Marii Karłowicz na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
50.    
KW SU1S/00016734/2
Nr geodezyjny 34333/26
1.300 m2
Działka położona przy
ul. Łokietka
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Zbigniewowi Warakomskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
51.    
KW SU1S/00030587/0
Nr geodezyjny 34810
188 m2
Działka położona przy
ul. Zamojskiej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Bogusławowi Michałowskiemu na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
52.    
KW brak
Nr geodezyjny 30857
121 m2
Działka położona przy
ul. 23 Października
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Czesławowi Anzelewiczowi na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
53.    
KW SU1S/00019965/1
Nr geodezyjny 24618
2.420 m2
Działka położona przy
ul. Wylotowej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Stefanowi Jakubowi Panek na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
54.    
KW SU1S/00029184/5
Nr geodezyjny 32198/1
24 m2
Działka położona przy
ul. Olsztyńskiej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Janowi Grygo na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
55.    
KW SU1S/00029184/5
Nr geodezyjny 32198/3
170 m2
Działka położona przy
ul. Olsztyńskiej
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Janowi Grygo na okres 3 lat na ogródek przydomowy/tereny zielone.
56.    
KW SU1S/00045432/7
Nr geodezyjny 10038/4
70 m2
Działka położona przy
ul. Em Plater
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /miesięcznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do bezpłatnego użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sikorskiego 6  na potrzeby wybudowania zadaszenia śmietnikowego oraz poszerzenia istniejących parkingów.
57.    
KW SU1S/00045114/2
Nr geodezyjny 10039/6
175 m2
Działka położona przy
ul. Em Plater
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /miesięcznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do bezpłatnego użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat ze Wspólnota Mieszkaniową przy ul. Sikorskiego 6 na potrzeby wybudowania zadaszenia śmietnikowego oraz poszerzenia istniejących parkingów.
58.    
KW SU1S/00045997/5
Nr geodezyjny 10036/3
403 m2
Działka położona przy
ul. Zacisze
w Suwałkach
0,25 zł/m2 /miesięcznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do bezpłatnego użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sikorskiego 6 na potrzeby wybudowania zadaszenia śmietnikowego oraz poszerzenia istniejących parkingów.

 

Informacje dodatkowe:
  1. Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz płatny raz w roku.
  2. Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.
  3. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych, zostaje podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki oraz ogłoszony w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 0-87 563 - 50 – 51.

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-11-19

Data modyfikacji: 2010-11-19

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-11-19