Ogłoszenie z dnia 2010-10-19 - Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia

Data 2010-10-19
Podmiot ogłaszający Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia

WYKAZ Nr 10 / 2010

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2630 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia.
 
Lp.
Adres
Powierzchnia lokalu
/m2/
Nr księgi
wieczystej
Nr geod.
Działki
Okres najmu
 
Przeznaczenie nieruchomości
Wysokość stawki wywoławczej
/zł/m2/
Informacje dodatkowe
 
 
1.
Waryńskiego 27
8,00
45166
 
10524
 
do 3 lat
Cześć korytarza przeznaczona do zabudowy na koszt najemcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej
9 zł/m2 /miesięcznie/
powierzchnia przeznaczona do najmu w trybie bezprzetargowym Panu Szymonowi Śliwińskiemu na okres 3 lat
 
Przedmiotowy wykaz stanowi jednocześnie ofertę zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi 8 listopada 2010. W przypadku wpłynięcia inne oferty najmu do 8 listopada 2010 r. przeprowadzony zostanie przetarg ofertowy ograniczony do wnioskodawców.
 
Informacje dodatkowe:

 

  1. Najemca z tytułu najmu opłacać będzie czynsz płatny z góry do 20 dnia każdego miesiąca.
  2. Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.
  3. Przedmiotem przetargu będzie miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto.
  4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych, zostaje podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki oraz ogłoszony w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 0-87 563 - 50 – 51.

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-10-19

Data modyfikacji: 2010-10-19

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-10-19