Ogłoszenie z dnia 2010-09-22 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze

Data 2010-09-22
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 22.09.2010 r. do 13.10.2010 r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na kolejny okres do 3 lat i wykazy nieruchomości stanowiących własność m.Suwałki, położonych na terenie Gminy Suwałki, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na kolejny okres do 3 lat.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-09-23

Data modyfikacji: 2010-09-23

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-09-23