Ogłoszenie z dnia 2010-09-21 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kościuszki 69, Noniewicza 3, Kościuszki 72A

Data 2010-09-21
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kościuszki 69, Noniewicza 3, Kościuszki 72A

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 września 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 21.09.2010r. do 12.10.2010r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 924/10 i 925/10 z dnia 21.09.2010 roku). Dotyczy sprzedaży nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Kościuszki 69, Noniewicza 3 i Kościuszki 72A.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-09-21

Data modyfikacji: 2010-09-21

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-09-21