Ogłoszenie z dnia 2010-07-06 - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Data 2010-07-06
Podmiot ogłaszający Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

 WYKAZ Nr 7/2010

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).

  
Lp.
Oznaczenie
nieruchomości
Pow.
 użytkowa
Opis
 nieruchomości
Stawka netto
czynszu dzierżawny
Uwagi
1
KW SU1S/00016734/2;
Nr geodezyjny 30844/3 
381 m2
Działka położona przy
ul. Bolesława Krzywoustego w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Pani Danucie Naszkiewicz na okres 3 lat na ogródek przydomowy.
2
KW SU1S/00003677/0;
Nr geodezyjny 10222
1148 m2
Działka położona przy
ul. Dwernickiego 29 w Suwałkach
0,25 zł/m2 /rocznie
nieruchomość gruntowa została przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Krzysztofowi Knoch na okres 3 lat jako teren mieszkaniowy
 
Informacje dodatkowe:
  1. Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz płatny raz w roku.
  2. Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.
  3. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych, zostaje podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki oraz ogłoszony w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM (16-400 Suwałki, ul. Wigierska 32) - pok. nr 8 lub telefonicznie pod numerem 0-87 563 - 50 – 51.

  

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-07-20

Data modyfikacji: 2010-07-20

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-07-20