Ogłoszenie z dnia 2010-07-06 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mieszka I, 11 Listopada

Data 2010-07-06
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mieszka I, 11 Listopada

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lipca 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 6.07.2010r. do 27.07.2010r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 876/10 z dnia 6.07.2010 roku). Dotyczy sprzedaży nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Mieszka I i 11 Listopada.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-07-06

Data modyfikacji: 2010-07-06

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-07-06