Ogłoszenie z dnia 2010-04-29 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kościuszki, Krótka oraz lokal mieszkalny (Kościuszki 94 m.4)

Data 2010-04-29
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kościuszki, Krótka oraz lokal mieszkalny (Kościuszki 94 m.4)

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 29.04.2010r. do 20.05.2010r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 817/10 i 818/10 z dnia 29.04.2010 roku). Dotyczy sprzedaży nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Kościuszki, Krótkiej oraz lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kościuszki 94 m.4.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-04-30

Data modyfikacji: 2010-04-30

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-04-30